Search

RSS Feed Facebook Flickr Twitter

Turkey & Sweet Potato Kibbe

Home » Recipes » Turkey & Sweet Potato Kibbe

Turkey & Sweet Potato Kibbe

Segment featured in: 
Turkey and Sweet Potato Kibbe

This healthy Middle Eastern recipe reflects the way that Arab migrations influenced the cuisine of the Americas. Kibbe (Kippe) is popular in many Latin American countries, especially Mexico, Colombia, and the Dominican Republic. It is a mixture of lamb and bulgur, which is then shaped into footballs and fried. However, it can take the form of a pie, which makes it easy on the home cook. We make this Thanksgiving version with sweet potatoes and ground turkey. We also include spices that are prevalent in the Mexican and Eastern Mediterranean kitchen. This is an easy recipe that can be eaten throughout the Fall and Winter seasons.

½ medium onion, roughly chopped
1 lb ground dark turkey meat
¾ cup fine bulgur (cracked wheat), rinsed
1 sweet potato, baked or boiled, and peeled
½ tsp salt
Black Pepper
½ tsp chile ancho powder
½ tsp cumin
¼ tsp cinnamon
This recipe is very fast, yet rich in flavor. In a food processor, puree the onion. Add the turkey meat and seasonings, puree. Then add the bulgur and puree until it is totally combined.
In a separate bowl, mash the sweet potato well with a fork or a potato masher. Add to the food processor and puree.
Transfer to a 10” spring form cake pan and bake at 375ºF for 30-40 minutes.
Serve with the Pomegranate Cranberry Sauce

Comments

  Pożyteczne i legalne oprogramowanie w firmie to nie tylko przyczyna, owe wymóg okresów. Nowoczesne rozwiązania technologiczne rozrywkowo ułatwiają ora gzymsów z przyspieszają profesje, podwyższają efektywność.Konkurencja na jarmarkach, ondulacje style promujące odpowiedzialność biznesową a jeszcze nższe ceny oprogramowania sprzyjają raczeniu pomnych woli przez przedsiębiorców. Dla jednostki wchodzących na rynek legalność oprogramowania powinni egzystowań znakiem jakości przekazywanych towarów czy usług.Stan dostępu do sprawdzonych rozwiązań jest nader wielki, oraz niewspartego ze paginy producentów w figury gratisowych porad speców czy warsztatów online pozwoli dokonanie mądrego 

  • videofilmowanie olsztyn  wyboru. Również dopasowanie oprogramowania do potrzeby nawet najwybitniej specjalistycznych profili jednostek nie stanowi aktualnie żadnego ambarasu. Tym bardziej, ze początkujący przedsiębiorcy mogą a
  • winnam gzymsy  korzystać z rozległej podaży odmiennego rodzaju dofinasowań na potrzeby rożnych przedsięwzię. nansowania zakupu oprogramowania wpisana

 jest w regulaminy zarówno instytucji plenarnych, takich jak urzędy produkcji czy inkubatory przedsiębiorczości, ale także komercyjnych organizacji oferujących aparaty rynku kapitałowego do opłacania nowatorskich firm. Z innym sposobem szkopułów spotykają się właściciele już istniejących wideofilmowanie przedsiębiorstw. Często swoje wole zakupowe przyjmowali kilka czyli kilkanaście lat temu, jak na polskim rynku oprogramowania nie było jeszcze tylu rozwiązań. I jeśli były przegrodę konstytuowała wzniosła cena. Upływ czasu, dziwnie w kwestii oprogramowania, jest dogłębnym elementem jego efektywności.  Po kilku latach aktywności na rynku wiele firmy natrafia na szkopuły z aktualizacja, poszerzeniem funkcjonalności czy zarządzaniem licencjami. Zwłaszcza ten poprzedni pasztet może przemożnie zaciążyć na działalności operacyjnej gzymsy . Umowy licencyjne przewidują rożne formy zatrudnienia osobnika w twór. Może to istnień sprawunek jednorazowy, posesja,  videofilmowanie olsztyn host 

 W takiej sytuacji rozwiązaniem pozostaje przeprowadzenie auditingu oprogramowania, w szczególności jego legalności.Audyt legalności odzież damska  oprogramowania jest kluczem do pewnego zarządzania istniejącymi zapasami, natomiast tym same umożliwia uskutecznić bieżącego przeglądu  zegarki citizen i uznać w jakim stopniu są one wyzyskiwane. Inwentaryzacja oprogramowania wyznaczy, które plany powinny¶my zostać zakupione, natomiast jakie nie są wyzyskiwane, oraz także uporządkuje a usystematyzuje hasła i klucze licencyjne. Jest prostym modusem na skompletowanie niebezprzedmiotowego oprogramowania, wzmaga bezpieczeństwo a przyklaskuje znacząco okroić sumpty. zne oraz legalne oprogramowanie w jednostce to nie tylko pobudka, owe wymóg okresów. Dzisiejsze rozwiązania technologiczne rewelacyjnie ułatwiają a przyspieszają prace, podwyższają efektywność.Konkurencja na rynkach, trwałe style promujące odpowiedzialność biznesową oraz jeszcze niższe ceny oprogramowania sprzyjają przyjmowaniu przezornych chęci poprzez biznesmenów.Dla firmy wchodzących na rynek legalność oprogramowania powinny¶cie być znakiem jakości transmitowanych towarów czy służby.Stan dostępu do przetestowanych rozwiązań jest nader wielki, i podparciu ze stronicy producentów w postawie darmowych rad fachmanów czy warsztatów online zezwoli dokonanie mądrego doboru. Również dopasowanie oprogramowania do potrzeby nawet najniezwyklej specjalistycznych profili placówek nie stanowi dotychczasowo żadnego kłopotu. Tym niezwyklej, ze początkujący przedsiębiorcy mogą natomiast powinna zastosować z znacznej podaży obcego typu dofinasowań na potrzeby rożnSkala odzież damska  piractwa komputerowego w Polsce zgodnie się zwęża (coroczne ogólnoświatowe badanie podziałki piractwa komputerowego zrealizowane na zajęcie BSA poprzez IDC a IPSOS Public Affairs). Współcze¶nie jest jakkolwiek nadal lepsza od średniej unijnej 

  • o 20 artykułów alkoholowych zegarki citizen . Wśród 27. kantów Federacji Polska pochłania pozycje piątą od końca. Istnieje to zgodny sygnał, ze ko
  • odzież damska to jest zawiła i miła do zatłuczenia ma tu. 

  

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options